Limit czasowy zatrudnienia na podstawie umowy terminowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018 r.
Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy