Obowiązek wykonywania tzw. innych poleceń pracodawcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018 r.
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Rodzaj pracy jest jednym z istotnych elementów umowy o pracę. Przy czym może on być określony poprzez wskazanie stanowiska pracy, funkcji, zawodu lub opisowo, poprzez podanie rodzaju prac, które w ramach stosunku pracy ma wykonywać pracownik.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy