Planowanie czasu pracy kierowcy legitymującego się stopniem niepełnosprawności

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018 r.
Zatrudniając pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności pracodawca przyjmuje na siebie obowiązek przestrzegania sztywnych norm czasu pracy oraz dodatkowych ograniczeń w planowaniu i polecaniu pracy tej osobie. Jeśli pracownik ma lekki stopień niepełnosprawności, jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu, przy czym ta druga norma nie ma charakteru przeciętnego i nie jest weryfikowana w skali okresu rozliczeniowego, jak u pozostałych pracowników, lecz jest sztywna.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy