Zadania służby bhp także dla pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 r., autor: Agata Barczewska
Obowiązek tworzenia służby bhp uzależniony jest od stanu zatrudnienia w danym zakładzie. Tego rodzaju służba jest obligatoryjna w zakładach zatrudniających powyżej 100 pracowników. Natomiast pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służbybhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, w ramach dodatkowych obowiązków. W razie braku kompetentnych pracowników, zadania służby bhp może też zlecić specjalistom spoza zakładu pracy. Prawo pracy dopuszcza ponadto możliwość samodzielnego wykonywania obowiązków służby bhp przez pracodawcę.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy