Niewłaściwe zachowanie pracownika jako podstawa do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018 r.
Wulgarne zachowanie pracownika, zwłaszcza gdy nie jest zdarzeniem jednorazowym, może stanowić podstawę do jego ukarania, a nawet zwolnienia dyscyplinarnego. Przy ocenie postępowania pracownika należy jednak kierować się okolicznościami konkretnej sprawy. Mogą bowiem zaistnieć sytuacje, które usprawiedliwiają wzburzenie zatrudnionego albo jego krytyczny stosunek do przełożonego lub pracodawcy. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy