Zgłoszenie w ZUS osoby korzystającej z ulgi na start

Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 r., autor: Dorota Wyderska
Z ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Ulga ta polega na tym, że przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i tym samym nie opłaca za siebie składek na te ubezpieczenia. Z ulgi tej może jednak skorzystać tylko osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, która spełni określone warunki.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma