Sprzedaż towarów po likwidacji firmy

Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 03.01.2019 r., autor: Agata Cieśla
Sprzedając po likwidacji firmy towary handlowe przychód z ich sprzedaży podatnik pomniejsza o wydatki na ich nabycie. Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę ma bowiem obowiązek ujęcia tych składników majątku w spisie z natury sporządzonym na dzień likwidacji działalności i w ten sposób wydatki poniesione na ich nabycie wyłączył z kosztów poprzez różnice remanentowe.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma