Ulga na złe długi w 2019 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 4 (1011) z dnia 01.02.2019 r.
W stosunku do przepisów obowiązujących w 2018 r., termin dla ulgi na złe długi został skrócony ze 150 dni do obecnie obowiązujących 90 dni. Zgodnie zaś z przepisami przejściowymi ustawy zmieniającej, wierzyciel ma prawo skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności wskazanego w fakturze/umowie także w stosunku do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 r.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki