Zasady działania spółki z o.o. w organizacji

Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Spółka z o.o. w organizacji stanowi etap przejściowy w powstawaniu spółki z o.o. Etap ten kończy się wpisem do rejestru przedsiębiorców albo rozwiązaniem umowy spółki. Spółka z o.o. już na etapie organizacji może podjąć działalność gospodarczą. Ma to duże znaczenie w sytuacji, gdy spółka zawiązywana jest w trybie tradycyjnym, tj. z umową spółki zawartą w formie aktu notarialnego. Od 1 marca 2019 r. uregulowane zostaną zasady zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma