Amortyzacja w limicie 100.000 zł

Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019 r., autor: Agata Cieśla
Preferencje amortyzacyjne w podatku dochodowym mają różne formy. Polegają m.in. na podwyższaniu stawek amortyzacyjnych oraz stosowaniu stawek indywidualnych, zalicza się do nich także degresywna metoda amortyzacji. Oprócz tego przywilejem amortyzacyjnym jest też tzw. jednorazowa amortyzacja. O ile z tej stanowiącej pomoc de minimis mogą korzystać wyłącznie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w roku podatkowym oraz tzw. mali podatnicy, to z jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 100.000 zł może korzystać, po spełnieniu dotyczących jej uwarunkowań, każdy przedsiębiorca.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki