Odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie RODO

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019 r.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. Nie tylko więc wystąpienie skutków niewłaściwego przetwarzania danych w postaci zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, ale także niedopełnienie jakiegokolwiek obowiązku, który został wskazany przez RODO, może stanowić podstawę do ukarania.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy