Rozliczenie w deklaracji VAT faktury korygującej sprzedaż

Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Sprzedawca towaru czy usługi po wystawieniu faktury korygującej, która powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem uwzględnia ją w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem posiadania, uzyskanego przed upływem terminu do jej złożenia potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki