Tytuł prawny do lokalu zgłaszanego w CEIDG

Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 r., autor: Kinga Romas
Wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w CEIDG, wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG, czyli stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, dodatkowych stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej, adresu do doręczeń. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma