Ustalanie wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019 r., autor: Ewa Madejek
W okresie wypowiedzenia pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy. W tym czasie, mimo niewykonywania pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Metodyka jego wyliczania oparta jest na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy