Wymiar urlopu zaległego po obniżeniu etatu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019 r.
Niewykorzystanego urlopu za dany rok należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nieudzielenie pracownikowi urlopu zaległego w terminie określonym w art. 168 K.p. stanowi naruszenie obowiązujących przepisów i może skutkować odpowiedzialnością z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika zagrożonego karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy