Sposoby zapłaty podatku wykazanego w PIT za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatek wykazany w PIT za 2018 r. trzeba zapłacić do 30 kwietnia 2019 r. Więcej czasu jest na uiszczenie – bez konsekwencji odsetkowych – podatku wynikającego z zeznania podatkowego automatycznie zaakceptowanego w ramach usługi Twój e-PIT. Osoby, które zostaną rozliczone automatycznie, będą miały na uregulowanie podatku tydzień od otrzymania z urzędu skarbowego informacji o konieczności dokonania wpłaty.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki