Zwolnienie lekarskie nie chroni przed dyscyplinarką

Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019 r., autor: Agata Barczewska
Generalnie pracownik w okresie korzystania ze zwolnienia chorobowego objęty jest ochroną zatrudnienia, należy jednak zauważyć, że ochrona ta dotyczy tylko wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do jej rozwiązania bez wypowiedzenia. Zapis ten nie chroni pracownika przed rozwiązaniem umowy w trybie dyscyplinarnym.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy