Przekazywanie sprawozdań finansowych za 2018 r. innych podmiotów niż przedsiębiorcy z KRS

Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
W jednostkach, dla których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, kończy się czas na sporządzenie sprawozdań finansowych. Gdy będą one gotowe, należy wywiązać się z kolejnych obowiązków, w tym m.in. przekazania ich do KRS i administracji skarbowej. Od 1 października 2018 r. obowiązują w tej kwestii nowe zasady. W zależności od tego, czy podmiot jest wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, czy nie, należy ustalić jego obowiązki związane z przekazywaniem sprawozdań finansowych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma