Dyscyplinarne zwolnienie nie tylko z powodu uchybień

Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019 r., autor: Agata Barczewska
Jednym z najczęstszych powodów dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę jest ciężkie naruszenie przez pracownika jego podstawowych obowiązków. Nie jest to jednak jedyna przesłanka pozwalająca na wręczenie pracownikowi oświadczenia o dyscyplinarce. Innymi przyczynami rozwiązania umowy w tym trybie mogą być zawiniona przez pracownika utrata uprawnień lub popełnienie przez niego przestępstwa.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy