Sfinansowanie noclegu oddelegowanemu pracownikowi generuje u niego przychód – wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 01.03.2019 r.
Ponoszenie wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie tego pracownika, ponieważ umożliwia mu zapewnienie właściwych warunków socjalnych, które powinien sfinansować z uzyskiwanych dochodów. Zatem to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. Wydatki ponoszone na zapewnienie noclegów pracownikowi w miejscu wykonywania przez nich pracy będą stanowić u nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki