Bhp przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019 r.
Przepisy bhp nie określają sumarycznej liczby kilogramów, jakie pracownik może przenieść podczas jednej zmiany roboczej, a jedynie podają maksymalny, dopuszczalny wydatek energetyczny organizmu niezbędny do wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej. Nakładają na pracodawcę obowiązek stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy