Nagrody otrzymane przez spółkę jawną w ramach sprzedaży premiowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 7 (1014) z dnia 01.03.2019 r.
Nagroda rzeczowa otrzymana przez spółkę jawną w ramach sprzedaży premiowej stanowi jej przychód z działalności gospodarczej. Każdy ze wspólników przychód z tego tytułu określa proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zysku spółki. Jeżeli nagroda rzeczowa zostanie przekazana przez spółkę jawną jednemu ze wspólników na jego prywatne potrzeby, to naszym zdaniem, przekazanie takie będzie stanowiło darowiznę, która jest neutralna w zakresie PIT.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki