Umowa powierzenia dla zewnętrznej firmy szkolącej z zakresu bhp

Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
W celu określenia, czy dany podmiot będzie podmiotem przetwarzającym, należy odpowiedzieć na pytanie, czy administrator danych mógłby powierzane czynności przeprowadzić we własnym zakresie. Odpowiedź będzie twierdząca, bowiem wielu pracodawców zadania służby bhp deleguje wyspecjalizowanemu pracownikowi. W takim przypadku osoba będąca jednocześnie pracownikiem, przetwarza dane osobowe innych pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy wyłącznie z upoważnienia administratora.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma