Ceny transferowe – obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji za 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 10 (1017) z dnia 01.04.2019 r.
Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczył tych podatników, u których uzyskane w poprzednim roku podatkowym przychody lub poniesione koszty, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły równowartość 2.000.000 euro. Tym samym, z obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych przepisy te wyłączały podmiotowo podatników charakteryzujących się stosunkowo niewysokimi obrotami, nieprzewyższającymi wyżej wskazanej wartości.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki