Planowane zmiany w zakresie stawki VAT na książki – odpowiedź na interpelację poselską

Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019 r.
Przedmiotem interpelacji poselskiej nr 28625 była kwestia prawidłowego opodatkowania podatkiem VAT książek i czasopism wskutek planowanego odejścia od oznaczania ich stosowanymi symbolami ISBN i ISSN. W odpowiedzi podkreślono, że: „(…) procedowany projekt nie zawiera rozwiązań w zakresie opodatkowania podstawową stawką podatku (obecnie 23%) wydawnictw, które nie są oznaczone stosownym symbolem ISBN/ISSN, czy też powołania specjalnej komisji badającej spełnianie przez wydawnictwa kryteriów wynikających z wprowadzonych do przepisów ustawy o VAT ich definicji. (…)”
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki