Organizacja pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019 r.
Dzienny czas pracy pracownika niepełnosprawnego jest ograniczony jedynie normą dobową. Jeżeli chodzi o liczbę dni pracy w tygodniu, ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych regulacji, a zatem obowiązuje go przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy, który może co najwyżej ograniczać „sztywna” wobec tej grupy norma tygodniowa. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, przy czym gdy legitymuje się ona znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy