Amortyzacja nieruchomości otrzymanej w darowiźnie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019 r.
W przypadku środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny, korzystającej ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, odpisy amortyzacyjne mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu (przy zachowaniu zasady kontynuacji amortyzacji) jedynie wówczas, gdy darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki