PCC od nabycia nieruchomości w przetargu od syndyka

Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019 r.
Transakcja polegająca na nabyciu udziału w nieruchomości od syndyka w toku postępowania upadłościowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednak podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, a nie jego cena. Wartość na potrzeby PCC określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki