Zmiany dotyczące podsumowania ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 02.05.2019 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
W terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego w spółce z o.o. powinno dojść do podjęcia uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego czy podziału zysku albo pokrycia straty. Dotychczas uchwały te wymagały przeprowadzenia zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Od 1 marca 2019 r. uchwały te mogą być podjęte także w trybie pisemnym.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma