Pokontrolna korekta deklaracji nie chroni przed sankcją w VAT

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 09.05.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnik ma prawo po zakończeniu kontroli podatkowej skorygować deklaracje uznane za nieprawidłowe. Nie chroni to przed wymiarem dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT. Urzędy skarbowe nakładają tę sankcję, nawet jeżeli kontrola dotyczy zasadności zwrotu podatku, a ujawnione zawyżenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zostanie wyeliminowane bez uszczerbku dla budżetu państwa.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki