Sprzedaż środka trwałego będącego autem osobowym

Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019 r., autor: Agata Cieśla
Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej powstają nie tylko w wyniku sprzedaży towarów i usług. Generuje je szereg innych zdarzeń gospodarczych, w tym m.in. odpłatne zbycie środków trwałych. Do końca 2018 r. zarówno ustawa o pdof, jak i ustawa o pdop nie zawierały odrębnych uregulowań dla rozliczania dochodu lub straty z takiej transakcji w odniesieniu do samochodów osobowych. Natomiast od 1 stycznia br. rozliczenie odpłatnego zbycia tych składników majątku następuje w sposób szczególny w stosunku do innych środków trwałych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki