Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości a koszty podatkowe – interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 10 (1017) z dnia 01.04.2019 r.
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatek od nieruchomości to tzw. koszty pośrednie, także wtedy, gdy dotyczą gruntów, budynków, budowli wykorzystywanych wyłącznie do działalności produkcyjnej. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 marca 2019 r.,
nr 0111-KDIB2-1.4010.520.2018.2.JK).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki