Usługi kosmetyczne dla zwierząt a kasa rejestrująca

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019 r., autor: Małgorzata Smolnik
Z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie do dnia 31 grudnia 2021 r. zwolnieni są podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2018 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się m.in. w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne nie obejmują strzyżenia psów.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma