Czas pracy w razie uczestnictwa pracownika w szkoleniu organizowanym poza godzinami pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019 r.
Zgodnie z art. 128 K.p. czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Kodeks pracy nie zawiera regulacji dotyczącej zaliczania do czasu pracy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika (związanych z wykonywaną przez niego pracą). Odnosi się tylko do szkoleń z zakresu bhp (wstępnych i okresowych).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy