Świadczenia na pokrycie kosztów noclegu w krajowej podróży służbowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 01.05.2019 r.
Pracownikowi, który nie przedłożył rachunku za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety (obecnie 30 zł x 150% = 45 zł). Nocleg musi jednak trwać co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 2100 i 700. A contrario, jeśli pracownik dokument przedłożył, ryczałt nie przysługuje i to nawet wówczas, gdy opłata za usługę była od niego niższa. Potwierdza to też cel omawianego świadczenia – zwrot poniesionych kosztów podróży.</
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy