Dzierżawca nie płaci podatku od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 06.05.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Fakt posiadania zależnego eliminuje możliwość przypisania takiemu posiadaczowi statusu podatnika podatku od nieruchomości. Z przyjętej przez ustawodawcę definicji posiadacza samoistnego rzeczy (jest nim ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel) można wyprowadzić wniosek, że dla przyjęcia samoistności posiadania konieczne jest wykonywanie przez posiadacza czynności faktycznych wskazujących na samodzielny, rzeczywisty i niezależny od woli innej osoby stan władztwa. Wszystkie dyspozycje posiadacza powinny zatem swą treścią odpowiadać dyspozycjom właściciela.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki