Zastosowanie przepisów o kasach rejestrujących

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Z dniem 1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji ustawowej w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas rejestrujących, a także warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, w tym obowiązkowych przeglądów technicznych. W rozporządzeniu tym wprowadzono przepisy rozróżniające zasady dotyczące opisu dokumentów wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu nowych kas on-line w stosunku do opisu dokumentów wystawianych przez podatników używających kas dotychczasowych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki