Nie wszyscy pracodawcy muszą wdrożyć PPK

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019 r., autor: Kinga Romas
Już z dniem 1 lipca br. pierwsza grupa pracodawców będzie musiała wdrożyć w swoich firmach przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. W pierwszej kolejności obowiązki te obejmą podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Co 6 miesięcy będą włączane kolejne grupy podmiotów. Ustawodawca przewidział też kategorie zatrudniających, których obowiązki w zakresie PPK nie obejmą.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma