Status komorników sądowych w świetle ustawy o VAT – interpretacja ogólna MF

Poradnik VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019 r.
Minister Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe wydał w dniu 15 kwietnia 2019 r. interpretację ogólną, nr PT9.8101.1.2019 dotyczącą określenia statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników VAT. (…) Ostatecznie Minister Finansów stwierdził, iż: „(…) komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie nie są podatnikami podatku VAT (…)”.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki