Kompensata należności a MPP

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
W sytuacji gdy cała należność z faktury, w której kwota należności przekracza 15.000 zł, obejmującej towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, jest uregulowana w drodze kompensaty, to nie wystąpi obowiązek stosowania MPP. Jeżeli jednak po wzajemnym potrąceniu pozostanie jeszcze kwota do zapłaty, to różnicę tę należy uregulować w mechanizmie podzielonej płatności.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki