Weksel wystawiony przez spółkę z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020 r., autor: Paweł Cierkoński
Spółka z o.o. może uczestniczyć w obrocie wekslowym. Może być wierzycielem, którego należności są zabezpieczane wystawianiem weksla, jak i sama może weksle podpisywać. Z racji działania za spółkę członków zarządu przy wystawianiu weksla in blanco i zmiany okoliczności dotyczących spółki w chwili wypełnienia weksla, podpisane pod nim osoby mogą same odpowiadać wekslowo.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma