Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy wysłane do niewłaściwego urzędu skarbowego a CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020 r.
Zawiadomienie o zapłacie na rachunek nieznajdujący się na dzień zlecenia przelewu na białej liście musi być złożone w odpowiednim terminie, na rachunek naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. W sytuacji jednak, gdy takie zawiadomienie zostanie złożone do naczelnika innego urzędu skarbowego, to naczelnik, który otrzyma takie zawiadomienie, a nie będzie właściwy dla wystawcy faktury, przekaże takie zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki