Wysokie sankcje dla wystawców i nabywców faktur do paragonów bez NIP

Poradnik VAT nr 1 (505) z dnia 10.01.2020 r.
W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT (czyli fakturę do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy potwierdzonej paragonem na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej niezawierającym NIP nabywcy), organ podatkowy ustali temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki