Wpływ korzystania z urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu wypoczynkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020 r.
Jeżeli po nabyciu urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy pracownik przez co najmniej miesiąc jest nieobecny z powodów określonych w art. 1552 § 1 pkt 1 i 3-6 K.p. oraz jeszcze w tym roku powraca do pracy, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnie obniżonym. Proporcjonalnego obniżenia urlopu nie stosuje się, jeśli przed rozpoczęciem okresu obniżającego (np. urlopu bezpłatnego) pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy