Zapłata podatku w ryczałcie ewidencjonowanym

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 r., autor: Agata Cieśla
Podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym należny zryczałtowany podatek dochodowy zobowiązani są obliczać samodzielnie i bez wezwania wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego. Zasadniczo wywiązują się z tej powinności w systemie wpłat miesięcznych. Jeżeli jednak spełnią ustawowo określone warunki, wówczas mogą zmniejszyć częstotliwość ich dokonywania i regulować ten podatek co kwartał.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki