Zabezpieczenie roszczeń z transakcji handlowych

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 r., autor: Marta Bezulska-Powaga
Z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, weszło w życie szereg przepisów mających na celu zapobieżenie praktykom przedsiębiorców polegającym na rzeczywistym kredytowaniu swojej działalności poprzez ustalanie nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty, a także nieregulowanie należności w ustalonym czasie. Wprowadzone zmiany mają doprowadzić do skrócenia umownych terminów zapłaty i zwiększenia płynności finansowej wierzycieli.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma