Dotacje na projekty B+R realizowane wspólnie z jednostkami naukowymi

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020 r., autor: Jolanta Białkowska
Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego z PO IR może być udzielone wyłącznie na projekt z regionów słabiej rozwiniętych, a do nich zaliczają się wszystkie województwa z wyjątkiem mazowieckiego. Nie oznacza to jednak, że prace B+R przeprowadzone w tym regionie nie podlegają dofinansowaniu, można je bowiem zlecić podwykonawcy.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma