Konsekwencje przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Indywidualna działalność może być przekształcona w jednoosobową spółkę kapitałową w ramach procedury uregulowanej w przepisach K.s.h. Zgodnie z nimi spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Zasada ta w pełni dotyczy stosunków cywilnoprawnych. Inaczej jest w przypadku praw i obowiązków podatkowych. Spółka wstąpi w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma