Zaliczanie okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego do stażu urlopowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 01.02.2020 r.
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym nie wlicza się m.in. do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Warto zauważyć, że w przepisie tym mowa jest jedynie o pracy w gospodarstwie rolnym. Pomija się natomiast jego prowadzenie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy