Przedawnienie urlopu wypoczynkowego w czasie korzystania z urlopów rodzicielskich

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020 r.
Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Zasada ta dotyczy także urlopów wypoczynkowych, przy czym w ich przypadku, o ile urlop przesunięto, dniem wymagalności jest ostatni dzień września następnego roku kalendarzowego po tym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Przepisy mogą przewidywać zawieszenie biegu przedawnienia, co oznacza, że w pewnych, dopuszczonych przez prawo sytuacjach nawet jeżeli okres przedawnienia rozpocznie swój bieg, to należy wstrzymać się z jego odliczaniem.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy